Kendi dünyanızı kodlayın.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitimi | Başaran Bilişim Akademisi Antalya

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitimi ile öncelikli olarak kursiyerlerine muhasebe alanında muhasebeye dair tüm işlemleri eksiksiz olarak yapabilmelerini, ticari muhasebe paket programlarında fatura, cari, stok, banka, çek, senet ve kasa gibi ön muhasebe uygulamalarını yürütebilmelerini ve bir işletmenin muhasebesini tutabilecek seviyeye ulaşmalarını amaçlamaktadır.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitimi; Ön Muhasebe kursu, Bilgisayarlı Muhasebe kursu ve Genel Muhasebe kursu olarak da b ilinir.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitimi'ne günümüz ekonomik koşullarında (Enflasyon, İş sorunu, Mesleki belirsizlik) kalıcı bir meslek ile yaşamını kolaylaştırmak isteyen tüm kişiler katılmalıdır.

Çalışma Alanları

 • Ön muhasebe
 • Muhasebe
 • Finans
 • Maliyet muhasebesi
 • Dış ticaret
 • İnsan kaynakları - bordro yönetimi

Alınabilecek Unvanlar

 • Muhasebe Uzmanı
 • Muhasebe Sorumlusu
 • Muhasebe Şefi
 • Finans Uzmanı
 • Finans Sorumlusu
 • Finans Şefi
 • İnsan Kaynakları Uzmanı
 • Mali İşler Uzmanı
 • Mali İşler Sorumlusu
 • Mali İşler Şefi
 • Dış Ticaret Uzmanı
 • Dış Ticaret Sorumlusu

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Sınavlar ve Sertifikalar

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Başaran Sertifikaları

Başaran Bilişim Akademisi Katılım Sertifikası : Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları sertifikadır.

Başaran Bilişim Akademisi Başarı Sertifikası : Mezuniyet not ortalamasına 60-79 olanlara verilen sertifikadır.

Başaran Bilişim Akademisi Üstün Başarı Sertifikası: Mezuniyet not ortalaması 80-100 arası olanlara verilen sertifikadır.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı MEB Sertifikaları

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası : MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB Onaylı Sertifikadır.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Uluslararası Sertifikalar ve Sınavlar

Eğitim sonunda LOGO tarafından yapılan LOGO Tiger Kullanıcı sınavlarıa katılarak Kullanıcı Sertifikası sahibi olabilirsiniz.

Başaran Bilişim Akademisi Logo/Netsis Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezidir. Yetkinliğimizi görmek için buraya tıklayın.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitim Programı Detayları

Eğitim Süresi : 160 Saat

60 SAAT

​Teorik Muhasebe ve Finans

 • Genel Bilgiler
 • Temel Finansal Tablolar
 • Muhasebede Hesap Kavramı
 • Çift Taraflı Kayıt ile Muhasebenin Temel Uygulamaları
 • Defter ve Belgeler
 • E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve Diğer Elektronik Muhasebe Uygulamaları
 • Bilanço Hesapları
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Özellikli Konular ve Hesaplar
 • Maliyet Muhasebesi
 • SGK ve İş Hukukunda Temel Uygulamalar
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları
 • Bağımsız Denetim
 • Finansal Tablolar Analizi

70 SAAT

LOGO Tiger Enterprise

 • LOGO Tiger Enterprise Sistem İşletmeni (SYS)
 • LOGO Tiger Enterprise Ticari Sistem Modül Uygulamaları
 • LOGO Tiger Enterprise Dış Ticaret Uygulamaları
 • LOGO Tiger Enterprise Üretim Modül Uygulamaları

20 SAAT

NETSİS Enterprice

 • Netsis: Şirket açma-kapatma, Kullanıcı ve Yetki tanımları
 • Netsis: Cari ve Kasa modülleri, örnek uygulamalar
 • Netsis: Stok, İrsaliye ve Fatura modülleri, örnek uygulamaları
 • Netsis: Müşteri Çekleri, Müşteri Senetleri, Borç çekleri, Borç Senetleri, Banka Modülü, Muhasebe Modülü ve örnek uygulamaları
 • Netsis: Modüllere ait genel örnek uygulamalar

10 SAAT

LOGO İnsan Kaynakları

(Tiger Bordro)

 • Tiger Bordro Ayarları ve Kanuni Parametreler
 • Borç/Avans Yönetimi
 • Personel İzin Yönetimi
 • Personel Puantaj Giriş ve Maaş Hesaplama İşlemleri
 • Kıdem-İhbar Tazminat Hesaplamaları
 • Özel Sigorta İşlemleri
 • Bordro Raporları
 • Personel Sicil İşlemleri

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.