Kendi dünyanızı kodlayın.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitimi ile öncelikli olarak kursiyerlerine muhasebe alanında muhasebeye dair tüm işlemleri eksiksiz olarak yapabilmelerini, ticari muhasebe paket programlarında fatura, cari, stok, banka, çek, senet ve kasa gibi ön muhasebe uygulamalarını yürütebilmelerini ve bir işletmenin muhasebesini tutabilecek seviyeye ulaşmalarını amaçlamaktadır.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitimi; Ön Muhasebe kursu, Bilgisayarlı Muhasebe kursu ve Genel Muhasebe kursu olarak da bilinir.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitimine günümüz ekonomik koşullarında (Enflasyon, İş sorunu, Mesleki belirsizlik) kalıcı bir meslek ile yaşamını kolaylaştırmak isteyen tüm kişiler katılmalıdır.

Çalışma Alanları

Ön muhasebe

Muhasebe

Finans

Maliyet muhasebesi

Dış ticaret

İnsan kaynakları - bordro yönetimi

Alınabilecek Unvanlar

Muhasebe Uzmanı

Muhasebe Sorumlusu

Muhasebe Şefi

Finans Uzmanı

Finans Sorumlusu

Finans Şefi

İnsan Kaynakları Uzmanı

Mali İşler Uzmanı

Mali İşler Sorumlusu

Mali İşler Şefi

Dış Ticaret Uzmanı

Dış Ticaret Sorumlusu

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Sertifikaları

Başaran Bilişim Akademisi Katılım Sertifikası : Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları sertifikadır.

Başaran Bilişim Akademisi Başarı Sertifikası : Mezuniyet not ortalamasına 60-79 olanlara verilen sertifikadır.

Başaran Bilişim Akademisi Üstün Başarı Sertifikası: Mezuniyet not ortalaması 80-100 arası olanlara verilen sertifikadır.

MEB Sertifikaları

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası : MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB Onaylı Sertifikadır.

Uluslararası Sertifikalar ve Sınavlar

Eğitim sonunda LOGO tarafından yapılan LOGO Tiger Kullanıcı sınavlarıa katılarak Kullanıcı Sertifikası sahibi olabilirsiniz.

Başaran Bilişim Akademisi Logo/Netsis Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezidir. Yetkinliğimizi görmek için buraya tıklayın.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitim Programı Detayları

Eğitim Süresi : 160 Saat

60 SAAT

​Teorik Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler

Temel Finansal Tablolar

Muhasebede Hesap Kavramı

Çift Taraflı Kayıt ile Muhasebenin Temel Uygulamaları

Defter ve Belgeler

E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve Diğer Elektronik Muhasebe Uygulamaları

Bilanço Hesapları

Gelir Tablosu Hesapları

Özellikli Konular ve Hesaplar

Maliyet Muhasebesi

SGK ve İş Hukukunda Temel Uygulamalar

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Bağımsız Denetim

Finansal Tablolar Analizi

70 SAAT

LOGO Tiger Enterprise

LOGO Tiger Enterprise Sistem İşletmeni (SYS)

LOGO Tiger Enterprise Ticari Sistem Modül Uygulamaları

LOGO Tiger Enterprise Dış Ticaret Uygulamaları

LOGO Tiger Enterprise Üretim Modül Uygulamaları

20 SAAT

NETSİS Enterprice

Netsis: Şirket açma-kapatma, Kullanıcı ve Yetki tanımları

Netsis: Cari ve Kasa modülleri, örnek uygulamalar

Netsis: Stok, İrsaliye ve Fatura modülleri, örnek uygulamaları

Netsis: Müşteri Çekleri, Müşteri Senetleri, Borç çekleri, Borç Senetleri, Banka Modülü, Muhasebe Modülü ve örnek uygulamaları

Netsis: Modüllere ait genel örnek uygulamalar

10 SAAT

LOGO İnsan Kaynakları

(Tiger Bordro)

Tiger Bordro Ayarları ve Kanuni Parametreler

Borç/Avans Yönetimi

Personel İzin Yönetimi

Personel Puantaj Giriş ve Maaş Hesaplama İşlemleri

Kıdem-İhbar Tazminat Hesaplamaları

Özel Sigorta İşlemleri

Bordro Raporları

Personel Sicil İşlemleri

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.