Kendi dünyanızı kodlayın.

Eğitim Programı Detayları

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Eğitim Programı Detayları

Eğitim Süresi : 160 Saat

60 SAAT

​Teorik Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler

Temel Finansal Tablolar

Muhasebede Hesap Kavramı

Çift Taraflı Kayıt ile Muhasebenin Temel Uygulamaları

Defter ve Belgeler

E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve Diğer Elektronik Muhasebe Uygulamaları

Bilanço Hesapları

Gelir Tablosu Hesapları

Özellikli Konular ve Hesaplar

Maliyet Muhasebesi

SGK ve İş Hukukunda Temel Uygulamalar

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Bağımsız Denetim

Finansal Tablolar Analizi

70 SAAT

LOGO Tiger Enterprise

LOGO Tiger Enterprise Sistem İşletmeni (SYS)

LOGO Tiger Enterprise Ticari Sistem Modül Uygulamaları

LOGO Tiger Enterprise Dış Ticaret Uygulamaları

LOGO Tiger Enterprise Üretim Modül Uygulamaları

20 SAAT

NETSİS Enterprice

Netsis: Şirket açma-kapatma, Kullanıcı ve Yetki tanımları

Netsis: Cari ve Kasa modülleri, örnek uygulamalar

Netsis: Stok, İrsaliye ve Fatura modülleri, örnek uygulamaları

Netsis: Müşteri Çekleri, Müşteri Senetleri, Borç çekleri, Borç Senetleri, Banka Modülü, Muhasebe Modülü ve örnek uygulamaları

Netsis: Modüllere ait genel örnek uygulamalar

10 SAAT

LOGO İnsan Kaynakları

(Tiger Bordro)

Tiger Bordro Ayarları ve Kanuni Parametreler

Borç/Avans Yönetimi

Personel İzin Yönetimi

Personel Puantaj Giriş ve Maaş Hesaplama İşlemleri

Kıdem-İhbar Tazminat Hesaplamaları

Özel Sigorta İşlemleri

Bordro Raporları

Personel Sicil İşlemleri

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.