Kendi dünyanızı kodlayın.

Kariyer Seçenekleri

Çalışma Alanları

Ön muhasebe

Muhasebe

Finans

Maliyet muhasebesi

Dış ticaret

İnsan kaynakları - bordro yönetimi

Alınabilecek Unvanlar

Muhasebe Uzmanı

Muhasebe Sorumlusu

Muhasebe Şefi

Finans Uzmanı

Finans Sorumlusu

Finans Şefi

İnsan Kaynakları Uzmanı

Mali İşler Uzmanı

Mali İşler Sorumlusu

Mali İşler Şefi

Dış Ticaret Uzmanı

Dış Ticaret Sorumlusu

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.