Kendi dünyanızı kodlayın.

ArcGIS

ArcGIS Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya ArcGIS Eğitimi

ArcGIS programı ölçeklendirilebilen ve entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımıdır. (GIS - Geographic information systems). Bünyesinde arcreader, arcview, arceditor, arcinfo, arcgis desktop extensions'i barındırır. ArcGIS, GIS uygulamalari için diğer programlara kıyasla detay fazladır.

Kimler Katılır?

Savunma Sanayi, Havacılık Sektörü, Madencilik, Belediyeler, Sağlık Kurumları, Altyapı İşleri, Arkeoloji, Jeoloji, Şehir Planlama, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı meslek ya da sektörlerinde kullanılır.

Eğitim Konuları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Temel Kavramlar

 • Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?
 • Harita ve Projeksiyon Bilgisi
 • Coğrafi Bilgi Sisteminin Genel Fonksiyonları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısını Anlamak

 • Vektör Veri Tipleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Ormancılık Projeleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Peyzaj Projeleri

ArcMap ve ArcCatalog Kullanımı

 • ArcMap Arayüzüne Giriş
 • ArcMap' te Veri Görüntüleme ve İnceleme
 • Semboloji ve Etiket İşlemleri
 • ArcCatalog Arayüzüne Giriş

Haritaların Hazırlanması

 • Haritalarının Coğrafi Koordinatlandırılması (Rectification)
 • Projeksiyon Tanımlama

Veritabanı Tasarımı

 • Coğrafi Bilgi Katmanlarının Oluşturulması ve Niteliklerinin Tanımlanması
 • Öznitelik Verilerinin Oluşturulması

Çizim (Sayısallaştırma) ve Güncelleme İşlemleri

 • Veritabanındaki Katmanların Sayısallaştırılması
 • Öznitelik Bilgilerinin Oluşturulması
 • Gelişmiş Çizim Teknikleri
 • Veri Güncelleme

Veri Dönüşüm Fonksiyonları ve Veri Aktarımı

 • CAD Formatlarından Shape ve Feature Class Formatlarına Dönüşüm
 • GPS Verilerinin ArcGIS'e Aktarımı
 • Excel ve .dbf tablolarının ArcMap Arayüzünde Görüntülenmesi
 • Harita Üzerine Coğrafi Fotoğraf Ekleme
 • Shapefile ve Feature Class Formatlarından CAD Formatlarına Dönüşüm

Coğrafi Verilerin Sorgulanması ve Raporlanması

 • Raporlama Araçları
 • Grafik Oluşturma Araçları
 • Mekânsal Sorgulama Araçları
 • Tablosal Sorgulama Araçları

Mekânsal Analizler ve Sorgulamalar

 • Topoğrafik Analizler
 • Raster Verileri Yeniden Sınıflandırma
 • Raster Verileri Sorgulama
 • Dönüşüm İşlemleri

3-Boyutlu Görsellerin Hazırlanması

 • 3-Boyutlu Arayüzde (ArcScene) Görüntülenmesi
 • 3-Boyutlu Analizler

Sık Kullanılan Temel Coğrafi İşlem Araçları

 • Select
 • Union
 • Dissolve
 • Buffer
 • Projeksiyon Dönüşümleri

ArcGIS ve Google Earth Entegrasyonu

 • Katmanları Google Earthe Aktarma
 • Haritaları Google Earthe Aktarma

ArcGIS Ortamında Hidroloji Uygulamaları

 • Havzadaki Su Akış Toplamlarının ve Yönünün Belirlenmesi
 • Havza Sınırlarının Otomatik Belirlenmesi
 • Havzanın Ortalama Yüksekliği, Eğim ve Alanlarının Bulunması
 • Havzanın Akarsu Hiyerarşisini Belirleme

Tematik Orman Haritası Oluşturma ve Çıktı İşlemleri

 • Semboloji İşlemleri
 • Etiketlendirme İşlemleri
 • Lokasyon İşlemleri
 • Çıktı Ekranı Ayarlama

Eğitim sonunda "ArcGIS Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : ArcGIS için Önerilen Grup Eğitimi : Harita Pro Paketi

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.