Kendi dünyanızı kodlayın.

ASP.NET

ASP.NET Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya ASP.NET Eğitimi

ASP.NET kursuna katılarak programcılık ve veritabanı mantığını öğrenip, güncellenebilen dinamik web siteleri hazırlayabilir. Sorgu mantığını kavrayıp farklı yazılım projelerini geliştirecek duruma gelirler.
ASP.NET; Programcılar, Web Programlama Öğrenmek İsteyenlerin katılabileceği bir programdır.

Eğitim Konuları

VS.NET Kurulumu
Prerequisites Kurulumu
Visual Studio.NET Kurulumu
MSDN Kütüphanesi Kurulumu
Kurulum Tamamlanması
.NET Mimarisi
Microsoft Visual Studio.NET Arayüzü
VS.NET IDE(giriş & file ve edit menüleri)
VS.NET IDE(menüler ve toolbarlar)
VS.NET IDE(toolbarlar ve bazı pencereler)
C# Programlamaya Giriş
C# Kod yapısı ve Ornek Program (Merhaba Dunya)
C# Konsol Uygulamaları ve Değişken Kavramları
C# Aritmetik ve Aritmetik Operatörleri
C# Karşılaştırma ve Ilişkisel Operatörler
Kontrol Yapıları
Algoritmalar
Kontrol Yapıları
Karar verme (If yapısı ve mantıksal operatörler)
If örneği (not hesaplama)
While döngü yapısı ve arttırma azaltma operatörleri
Deger Tipleri
For döngü yapısı
Switch yapısı
Do while döngü yapısı
Metodlar
Bazı Sınıfların Metodları (1)
Math Sınıfı Metodları
Metodlar (1)
Metod Overload
Arrays ( Diziler)
Diziler
Array Sınıfı ve Çok boyutlu diziler
ArrayList, Hashtable
Nesne Temelli Programlama
Sınıf ve Nesne Kavramına Giriş
Properties
Composition
Static metodlar ve özellikler
Const ve Readonly, this referansı
Structure
Collections

Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
Giriş, temel kavramlar
Temel Sınıf ve Türemiş Sınıflar
Protected ve Internal
Temel Sınıf ve Türetilmiş Sınıflar Arasındaki İlişki
Türetilmiş Sınıflarda Constructor ve Destructorlar
Kalıtım
Abstract Metodlar ve Sınıflar
Delegate
Delegate (temsilciler)
Exception Handling
Catch ve Exceptions
Throw
Exceptionlar ve Kalıtım
Arayüzün tasarımı, contact ve exception sınıfları
XML
XML ye giriş
XML Okumak ve Yazmak
Veritabanı ve ADO.NET
Veritabanı ve İlişkisel - Veritabanlarına Giriş
SQL Server
SQL
Select
Where
Order By
Iki Tabloyu Birleştirmek
Insert Into
Update
Delete
ADO.NET Nesne Modeli
Veritabanına Bağlanma ve Çeşitli Nesneler (Connection, Adapter)
Formların Hazırlanması
Veri Kaydetme
Sorgulama
Detay Bilgileri Göstermek
Veri Güncelleme
Dataseti XML Olarak Kaydetmek ve Okumak
DataReader Kullanmak
Webform ve ASP.NET
Webform a Giriş
Webform Arayüzü
Webform Bileşenleri
ImageButton
Placeholder
Webform
Calendar
Adrotator
DataList
Required Field Validator
Range Validator
Compare Validator
Regular Expression Validator
DataGrid
Properties
Events
Server
Request
Response
WebService
Giriş
XML WebService lere giriş
WebService Oluşturmak
WebService Kullanmak

Eğitim sonunda "ASP.NET Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : ASP.NET için Önerilen Benzer Eğitimler : Yazılım Uzmanlığı(.Net)

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.