Kendi dünyanızı kodlayın.

Delphi

Delphi Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Delphi Eğitimi

Pascal tabanlıdır. Nesneye yönelik programlama ve visual programlama yapabilme özelliği taşır. Nesnel yetenekleri c++ 'tan üstündür.

Eğitim Konuları

Delphi'ye Giriş
-Delphi Database Access(Veritabanı Erişimi)
-The Borland Database Engine (BDE)
-dbGo
-InterBase Express (IBX)
-Çevre Birimler
-Form Tasarlayıcı(Designer)
-Obje Tanımlayıcı(Object Inspector)
-Kod Editor
-Çalışma alanını özelleştirme
-Sürükleme ve yanaştırma
-Faydalı Tuşlar
-GUI Tuşları
-Form Tasarlayıcı(Designer) tuşları
-Obje Tanımlayıcı Tuşları
-Editor Tuşları
Kullanıcı Arayüzü Tasarlama
-Komponentler
-Özellikler
-Olay Yakalayıcılar(Event Handlers)
-İsimlendirme Anlamları
-Kullanıcı Arayüzünü Oluşturma
-Kod Yazma
-Online Yardım
-Programı Test Etme
-Menüler
-Hata Yakalayıcılar (Exceptions)
-Yardımı Nasıl Kullanırsın.
Tipler, Sabitler ve Değişkenler
-Basit Tipler, Sabitler ve Değişkenler, Daha Kompleks Tipler
Delphi Programının Yapısı
-Project Dosyası (.DPR)
-Pascal Unit dosyası (.PAS)
-Projeyi başka bir lokasyona taşıma
-Delphi projesi tarafından Oluşturulan Dosyalar
-Delphi Unit'in Yapısı
Subroutine'ler
-Procedure'ler ve Fonksiyonlar
-Overloaded Procedure'ler
-Default Parametre Değerleri
-Parametre Geçiş Eğilimleri
IDE Olanakları
-Proje Masaüstü, Genel Masaüstü, Component Şablonları, Çerçeveler, ToDo Listeleri
BDE veya ADO ile Veritabanı Erişimi
-Tablolar, Data Source'lar ve Data-Duyarlı Kontroller
-SQL Veritabanlarına Bağlanma
-Master-Detail İlişkisi
-TTable Component ile programlama
-Tablo Alanına Erişim
-Data üzerinde Arama
-Yer İmleri ve Kayıtları Tarama
-Hesaplanmış Alanlar
-parametrelenmiş SQL
-İçiçe SQL'ler
-Veritabanı Bağlantısı ve Transactions
Hata Yakalama(Exception Handling)
-Debugger Nasıl Çalışıyor?
-Exception Nedir?
-Yakalamak için Exception'a bakmak.
-try/except ifadesiyle Exception'ı yakalamak
-Exception'ları farklılaştırma
-Eski Tip Exception Yakalayıcı
-Exception Fırlatmak
-Exception'lar aracılığıyla Data Tutarlılığı
-Özelleşmiş Exception Yaratmak
-Sesssiz Exception'lar
-IDE'den exception duyarlılığını kaldırmak.
-Uygulama Seviyesinde Exception Yakalama
-TApplicationEvents
-Özel BDE Hatalarını Yakalamak
Kaynak Korunumu
-Exception ve Kaynak(Resource) Kaçakları
-try/finally ifadesi
Yetki Verme(Delegation) Modeli
-Event Handler'in Gönderici(Sender) Parametresi
-Tip Dönüştürme-Typecasting (Safe ve Unsafe)
-Tag Özelliği
Dinamik Obje Yaratmak
-Component Objesi Yaratmak
-Component Sahipliği
-Component'i Gerçekleştirme Unit'ine Yerleştirme
-Görsel Componentleri Göstermek
-Event Yakalayıcıları Oluşturmak
-Eventler Özelliktir
-Objeleri ve Component'leri direkt olarak öldürme
-Component İsimleri
-Object Yaratma Özeti
-Non-Component Obje Yaratmak
-TIniFile ile INI dosyalarına erişmek
-TRegIniFil ile Win32 Registry'e erişmek
Object Oriented Programlama Konsepti
-Encapsulation
-Inheritance
-Polymorphism
-Compiler Spesifik
-Pratikte Kullanım
-Data Saklama
-Private Members, Protected Members
-Public Members, Published Members
-Properties(Özellikler)
-Clas Tanımlama (Defining Classes)
-Kod Şablonları
-Abstract Method'lar
-Class Tamamlama
-Module Navigation
-Class'lardan Miras Almak
-Polymorphism Yaratma
-Polymorphism, Compiler için ne demektir
-Object'ler için Test yaratmak
-Constructor'lar ve Destructor'lar
Delphi Debug
-Breakpoint'ler
-Koşullara ve Geçiş Sayaçlarına Bağlı Breakpointler
-Watch Expressions
-Tooltip İfade Hesaplama
-Debug Tanımlayıcı
-If senaryoları
-Program Çalıştırma
-Call Stack
Hata Kontrolü (Exception Handling)
- Exception yakalama ve kullanımı - try catch
- finally bloğu ve kullanımı
- Exception Tanımlama ve kullanma Yöntemleri
- Exception Tanımlama ve Fırlatma
- Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception'ları
- Assertion'lar
Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler

  • Stream nedir?
  • Byte - Karakter seçimi
  • Byte stream'in karaktere çevrimi
  • File Objesi
  • Binary Input ve Output
  • PrintWriter Class'ını kullanma
  • Okuma ve yazma Objeleri
  • basit ve Filtrelenmiş Stream'ler

Eğitim sonunda "Delphi Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Delphi için Önerilen Benzer Eğitimler : Yazılım Uzmanlığı(.Net)

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.