Kendi dünyanızı kodlayın.

Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Başaran Akademi Antalya Eğiticinin Eğitimi Eğitimi

İÇERİK :

Eğitimin Planlanması
Eğitim Programı Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
Plan Nedir, Nasıl Yapılır ve Planlamaya Geçmeden Önce Ne Yapılmalı?
Öğretme Stratejileri, İkeleri ve Modeleri
Öğretim Yöntemleri
Eğitimde Psikometrik Yaklaşım
Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları ve Yöntemleri
Yetişkin Eğitimi Temel Kavramlar
Eğitimin Toplum ve Psikoloji ile İlişkisi
Eğitimin Getirileri
Örgüt Kültürü
Örgüt İklimi
Güdüleme
İstenmeyen Davranış Yönetimi
Zaman Yönetimi
Liderlik
Karar Verme
Problem Çözme Teknikleri
Temel Analiz Teknikleri
Öğretim Materyal Türleri
Öğretim Teknolojisi
İnternet Web 1.0 - 2.0 - 3.0
Görsel Tasarım
Google Docs
Google Forms
Kavram Haritası
Kelime Bulutu
Powerpoint
Prezi
Quizbean
Webly
İletişim
İletişimin İşlevleri, Tipleri ve Modelleri
Sözlü ve Sözsüz İletişimi
Sözsüz İletişimi Etkileyen Faktörler ve Kişilerarası Duyarlılık
Örgütiçi İletişim ve Çatışma
Graf Analize Göre İletişim Çatışmaları
Tümden Reddetme
Aşırı Genelleme
Algı Yasaları
İletişim Becerisi
Kişilerarasi İletişim ve İletişimde Dinleme
Etkili Dinleme ve Özellikleri
Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati
Empati Sempati İlişkisi
Kişilerarası İletişimde Kendini Açma
Çatışma Türleri ve Çözme Teknikleri
Öğrenmenin Doğası
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Davranışçı Yaklaşım
Bitişiklik Kuramı - Watson
Bitişiklik Kuramı - Guthrie
Bağ Kuramı - Thorndike
Edimsel Koşullanma - Skinner
Programlı Öğretim
Bilişsel Yaklaşım; Gestalt Kuramı ve Algı Yasaları
Bilgiyi İşleme Kuramı
Bilgiyi İşl. Kur. Bilgi Depoları
Bilişsel Süreç ve Yaratıcı Düşünce
İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 1
İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) 2
Sosyal Öğrenme Kuramı
Sosyal Öğrenme Süreçleri

Eğitim sonunda "Eğiticinin Eğitimi Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.