Kendi dünyanızı kodlayın.

İdecad

İde cad programı hem mimari hem de statik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Programın her iki modülünde de birbiriyle tam uyumlu ve senkronize çalışması proje oluşumunda komplike çözümler sunmaktadır.Mimari tasarım, çizim, detaylandırma, görselleştirme, animasyon ve planlama için entegre CAD yazılım çözümü sunar. Her türden yapının sonlu elemanlar yöntemiyle lineer-nonlineer, yarı-tam rijit diyafram kabulleriyle, üç boyutlu statik-dinamik çözümü, betonarme yapıların Deprem Yönetmeliğine göre boyutlandırılmasına imkan sağlar.

İÇERİK

  • Program ara yüzünün tanıtılması
  • Programın Özelleştirilmesi
  • Çizim Teknikleri ve Destek Komutları
  • Mimari Objelerin Tanıtılması
  • 3-B Görünüş ve Perspektif
  • Kopyalama İşlemleri
  • Analiz
  • Betonarme
  • Çizim
  • Metrajlar ve Raporlar
© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.