Kendi dünyanızı kodlayın.

İnsan Kaynakları (Bordro ve Teorik)

Başaran bilişim akademisinde işyerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

İÇERİK

  • Ücret, Yasal Kesintiler, Brütten Nete Çözümlü Anlatım, Fazla Mesai
  • İşveren Maliyeti, Genel Tatil ve Hafta Tatilinde Çalışma, Yıllık Maliyet Hesaplama Örneği
  • Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Matrah İndirimleri, Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı,
  • SGK Matrah İndirimleri, Devreden SGK Matrahı ve Asgari Geçim İndirimi
  • Genel Tekrar, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları,
  • Peşin Ödenen Yıllık İzin, İkal
  • SGK İşveren Teşvikleri
  • Bordro Workshop Çalışması
© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.