Kendi dünyanızı kodlayın.

Java

Java Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Java Eğitimi

Nesneye yönelik bir dildir. Son yıllarda geliştirilmiş bir dil olup modern ve yenlikçi altyapısı ve visual özellikleri ve sürekli gelişen kütüphane (library) desteği ile gün geçtikçe kullanımı artmaktadır. Java dili hemen hemen her alanda kullınır. Esnek ve güçlüdür.

Eğitim Konuları

Java Temel Seviye

Çalışma Ortamı - Java Runtime Environment(JRE)
- Java sanal makinesi
- Java yazılım geliştirme araçları - JDK, eclipse, netbeans...
Veri Tipleri, Değişkenler ve operatörler
- int, char, byte, long, double, float
- +, -, *, /, %, ++, --, ==, !=, !, >, <, <=, >=
Kontrol İfadeleri
- if, else, elseif, switch
- For, while, do while
- break, continue
Fonksiyonlar(Methods)
- Main Fonksiyonu ve argümanları
- Fonksiyon yaratma ve çağırma
- fonksiyon ön belirteçleri (Modifiers)
- Pass by Value ve Pass by reference olarak çalışma
- fonksiyon overloading
- Recursif Fonksiyonlar
Diziler(Arrays)
- Dizi nedir?
- Dizi Tanımlamak ve değer atamak
- Dizilerde indis yönetimi
Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming)
- Classlar & Objeler
- Nesne tabanlı programlamaya bakış (Object-Oriented Programming)
- Class Ön belirteçleri (Modifiers)
- fonksiyonlar için, public, private, protected, static, final, abstract ön belirteçleri
- Bir obje kopyası (Instance) ve bir objenin elemanları
Paketler (Packaging)
- paketler
- Classpath
- Java Archive (JAR)
- Deployment
Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)
- Sanallaştırma(abstraction) ve referans kullanımı
- Miras(Inheritance) nedir?
- Class elemanının reddi miras yapması( Overriding Methods and Variables )
- Çok Biçimlilik(Polymorfizm)
- Abstract class ve kullanımı
- Inner class ve kullanımı
- Interface ve kullanımı
- Dönüştürme (casting)
Yapıcılar ve Yıkıcılar ( Constructors & Destructures )
- Yapıcı(Constructor) ve Yıkıcı(Destructur) Nedir?
- Yapıcı(Constructor) Kullanımı
- this referansının kullanımı
- super referansının kullanımı
- Yapıcıların çalışma incelemesi
Çok Kullanılan Faydalı Class'lar
- String
- Stringbuffer
- System
- Random
- Math

Java İleri Seviye

Hata Kontrolü (Exception Handling)
- Exception yakalama ve kullanımı - try catch
- finally bloğu ve kullanımı
- Exception Tanımlama ve kullanma Yöntemleri
- Exception Tanımlama ve Fırlatma
- Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception'ları
- Assertion'lar
Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler
- Stream nedir?
- Byte - Karakter seçimi
- Byte stream'in karaktere çevrimi
- File Objesi
- Binary Input ve Output
- PrintWriter Class'ını kullanma
- Okuma ve yazma Objeleri
- basit ve Filtrelenmiş Stream'ler
Collections and generics
- Collection'lar ile çalışmak
- Sorting, hashmap, Hashset, Enumerated Types
- Collection Framework'u
- Set, List, Queue, Map
- Collection sıralama ve ayarlama
- Generic'ler ile çalışma
- Comparable, Comparator, Lists, Arrays, ArrayList
- HashMap, HashSet
Grafik Arayüz Programlama
- AWT ve Swing
- Pencere(Window) Gösterme
- Java'da grafik arayüz (GUI) programlama
- Event'leri yakalama kontrol etme
- Component'leri düzenleme
- Component'e Scroll(kayan çubuklar) ekleme
- Component'leri konfigure etme
- Menu'ler
- JfileChooser ile dosya/klasör seçimleri
Swing Olayları(Events) ve Yerleşim Yöneticileri(Layout Managers)
- Java Olay(Event) aktarma modeli
- Action Olayları(Events)
- List Seçim olayları (Selection Events)
- Mouse Olayları(Events)
- Yerleşim Yötecilieri (Layout Managers)
- BorderLayout yöneticisi
- FlowLayout yöneticisi
- GridLayout yöneticisi
- BoxLayout yöneticisi
- Box yöneticisi
- JtabbedPane yöneticisi
Veritabanı(Database) Arabirimi - JDBC
- JDBC Bağlantı Modeli
- veritabanı programlama
- Veritabanına bağlanma
- SQL Sorgu yaratmak ve sorgu sonucunu getirmek
- Veritabanı ekleme ve güncelleme işlemleri
- SQLException ve veritabanı kullanımıda hata kontrolü
- SQLWarning Class'ı ile uyarı kontrolü
- JDBC Data tipleri
- SQL sorgusu çalıştırma
- ResultSetMetaData Class'ı
- PreparedStatement, parametrei Statement(ifade)'ler
- Stored Procedure ve transaction management
Çoklu çalışabilirlik - Threading
- Non-Threaded yazılım
- Threaded yazılım
- Thread yaratma
- Thread'in durumları
- Runnable Thread'ler
- Thread'leri yönetmek
- Çalışan Thread'i kesmek
- Runnable Interface
- ThreadGroups
- Yarış durumu
- Synchronized Fonksiyonlar
- Deadlocks
- Synchronized Block'lar
- Thread Communication — wait()
- Thread Communication — notify()
- Thread-Aware Collections, Executor, Callable
Java Performans ayarları
- Java yeterince hızlı mı?
- Profile kullanımı
- HotSpot sanal makine
- Garbage Collection çalışma mantığı
- Class yaratım performans etkisi
- String, StringBuffer, StringBuilder performans etkisi
- Synchronized performans etkisi
- Inline fonksiyonların performans etkisi
- Collection'ları ayarlamak
Socket'ler ve Network
- Client ve Server modeli
- Port'lar, Adres'ler ve Protocol'lar
- Socket Class'ı
- I/O kullanarak iletişim
- Server'lar
- ServerSocket Class'ı
- Eşzamanlı Server
- URL ve URLConnection Class'larının kullanımı

Eğitim sonunda "Java Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Java için Önerilen Benzer Eğitimler : Yazılım Uzmanlığı(Java - Android)

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.