Kendi dünyanızı kodlayın.

Makro Excel

Makro Excel (Macro Excel) Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Excel ile VBA Makro Kod Yazılım Eğitimi

Bu eğitimde katılımcıların Excel'de VBA kodlarını kullanarak kendi uygulamalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Excel Makro Eğitiminin başında kayıt makrolarının nasıl yaratılacağı, makroların nesneleri atanması, düzenlenmesi gösterilecektir. Sonrasında VBA penceresi kullanılarak kavramlar öğretilecektir. Operatörler, döngüler, prosedür ve fonksiyon yapıları ders sürecinde detaylı olarak gösterilecektir. Kodlar içerisinde hata denetimi yapmak, kullanıcı formları oluşturmak ve genel uygulamalar da eğitim sonunda katılımcılar tarafından uygulamalı olarak öğrenilecektir. Dersin tamamı uygulamalı olarak işlenir. Eğitim sonunda bitirme projesi yapılacaktır.

Eğitim Konuları

 • Makrolara Genel Bakış
 • Makrolar Hakkında Genel Bilgi
 • Makro Çeşitleri
 • Makroları Kaydetme
 • Makro Seçeneklerini Değiştirme
 • Makroları Çalıştırma
 • Makroları Nesnelere Bağlama
 • Makroları Düzenleme
 • Makrolarda Güvenlik Araçları
 • Sayısal İmzalar Oluşturmak ve Yayımlama
 • Makroları Silmek
 • Makro Kodlarına Genel Bakış
 • Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma
 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Tanımları
 • Procedure Tanımları
 • Operatörler
 • Aritmetiksel Operatörler
 • ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri
 • Prosedürleri Tanıma
 • Sub Tipi Prosedürler Nedir
 • Function Tipi Prosedürler Nedir
 • VBA Programlama Yapıları
 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF... Then... Else
 • Select Case... End Select
 • Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
 • Döngü Çeşitleri
 • For... Next
 • For Each... Next
 • Do Until... Loop
 • Do While... Loop
 • Goto Deyimi

Excel ile Programlamaya Giriş

 • Nesne Nedir
 • Özellik, Metot ve Olay Nedir
 • Hücre Seçme
 • Satır Seçme
 • Sütun Seçme
 • Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçme
 • Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçme
 • Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçme
 • Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenme
 • Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulma
 • Seçili Alan Sayısını Bulmak
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Atamak
 • Seçili Hücreye Değer Atamak
 • Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurma
 • Hücreye Rasgele Değer Atama
 • Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurma
 • Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirme
 • Hata Denetimi
 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar
 • Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Oluşturma
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atama
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturma
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanma
 • User Form ve Özellikleri
 • Yeni User Form Oluşturmak
 • Form Özellikleri (Properties)
 • Form Olayları (Events)
 • Formlara Kontroller Ekleme
 • Kontrol Özellikleri(Properties)
 • Kontrol Olayları (Events)
 • VBA Örnek Uygulamaları
 • Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalama
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Sıralama
 • Alt Toplam Oluşturmak
 • Grafikler Oluşturmak
 • Özet Tablo Oluşturmak
 • Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturma
 • Excel – Access İlişkisi
 • ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?
 • ADO Nesneleri
 • Connection Nesnesi
 • Recordset Nesnesi
 • SQL Sorgulama Dili
 • Access Üzerindeki Verileri Excel'e Aktarma

Eğitim sonunda "Makro Excel Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal referanslarımızı görün.

Not : Makro Excel için Önerilen Grup Eğitimi : Microsoft Office Uzmanlığı

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.