Kendi dünyanızı kodlayın.

Matlab

MATLAB

Başaran Akademi Antalya Matlab Eğitimi

İÇERİK:

MODÜL 1: Matlab'a Giriş

 • Matlab Çalışma Pencereleri
 • Matlab Çalışma Alanı
 • Matlab Komut Penceresi
 • Matlab Yardım Komutları

MODÜL 2: Matlab'da Değişkenler ve İfadeler

 • Matlab'da Veri Tipleri
 • Matlab'da Değişkenler
 • Matlab'da Özel Sabitler ve Değişkenler
 • Matlab'da Aritmetik Operatörler
 • Matlab'da İlişki Operatörleri
 • Matlab'da Mantıksal Operatör ve Fonksiyonlar

MODÜL 3: Matlab'da Vektör ve Matrisler

 • Matlab'da Skalerler ve Vektörler
 • Matlab'da Verilerin Matrise Girilmesi
 • Matlab'da Matris İndeksleri
 • Matlab'da Matris Şekillendirme
 • Matlab'da Matris ve Dizi İşlemleri

MODÜL 4: Matlab'da Polinomlar

 • Matlab'da bir polinomun girilmesi
 • Matlab'da bir polinomun köklerinin bulunması
 • Matlab'da polinomların toplanması ve çıkarılması
 • Matlab'da polinomların çarpılması
 • Matlab'da polinomların bölünmesi
 • Matlab'da bir matrisin karekteristik polinomunun bulunması
 • Matlab'da eğri uydurulması

MODÜL 5: Matlab'da Giriş – Çıkış İfadeleri

 • Matlab'da Giriş Verileri
 • Matlab'da interaktif girişler
 • Matlab'da verilerin okunması ve saklanması
 • Matlab'da çıkış komutları
 • Matlab'da Düşük Seviye Giriş – Çıkış Fonksiyonları

MODÜL 6: Matlab'da Grafik Çizdirme

 • Matlab'da İki boyutlu çizimler
 • Matlab'da Çoklu çizimler
 • Matlab'da Düzenlemeler
 • Matlab'da Aynı anda birden fazla çizim yaptırma
 • Matlab'da Özel iki boyutlu çizimler
 • Matlab'da Üç boyutlu çizim

MODÜL 7: Matlab'da Programlama

 • Matlab'da Döngüler (for, while)
 • Matlab'da Kontrol yapıları (if, switch, break, continue, error, try-catch)
 • Matlab'da Matlab Editörü
 • Matlab'da M-File oluşturma
 • Matlab'da Alt program fonksiyonları
 • Matlab'da Programlama Örnekleri
 • Matlab'da Fonksiyonlar
 • Matlab'da Hatalar ve Uyarılar
 • Matlab'da hata ayıklama

MODÜL 8:Matlab'da Uygulamalar

Eğitim sonunda "Matlab Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.