Kendi dünyanızı kodlayın.

Microsoft C#

Microsoft C# Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Microsoft C# Eğitimi

Nesneye dayalı bir dildir. (Object Oriented Programming). C++ ve Java dan artı yanları tecrübe edinmişve bunları birleştirerek güçlü bir yapı kazanmış yeni bir dildir. Kullanıcısına internet ve diğer uygulamaları yazmakta bir çok kolaylıklar getirmiştir. İleri de Java teknolojisine rakip olabileceği düşünülerek öne sürdüğü bir dildir. Microsoft'un internet odaklı geleceğe yönelik yatırımıdır.

Eğitim Konuları

 • C# ve .NET'e Giriş
 • Yerleşik Türler (Built-İn Types)
 • Değer Veri Türleri
 • Referans Veri Türleri
 • Veri Türlerinin Kullanımından Önce Değer Atama Zorunluluğu
 • Var Anahtar Kelimesi
 • Sabitler
 • Otomatik (Implicit) Tür Dönüşümü
 • Bilinçli (Explicit) Tür Dönüşümü
 • Checked ve Unchecked Belirlemeleri
 • Referans ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm(Boxing ve Unboxing)
 • Aritmetik İşleçler
 • Karşılaştırma İşleçleri
 • Mantıksal İşleçler
 • Bitsel İşleçler
 • Atama ve İşlemli Atama İşleçleri
 • Özel Amaçlı İşleçler
 • İşleç Önceliği
 • Kontrol Deyimleri
 • If Deyimi
 • Switch Deyimi
 • While ve Do While Döngüleri
 • For Döngüsü
 • Break, Continue, Goto, Return Deyimleri
 • Tek Boyutlu Diziler
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Düzensiz Diziler
 • Foreach Döngüsü
 • Dizi Tiplerinin Çıkarsama Yolu İle Belirlenmesi
 • Metotlar
 • Değer Ve Referans Parametreleri
 • Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri
 • Metot Yükleme Ve İmza Kavramı
 • Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar
 • Opsiyonel(Optional) Parametreler
 • İsimlendirilmiş(Named) Parametreler
 • Özyinelemeli(Recursive) Metodlar
 • Main Metodu
 • System.Math Sınıfı Ve Metodları

Eğitim sonunda "Microsoft C# Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Microsoft C# için Önerilen Benzer Eğitimler : Yazılım Uzmanlığı(.Net)

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.