Kendi dünyanızı kodlayın.

Microsoft C++

Microsoft C++ Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Microsoft C++ Eğitimi

Nesneye yönelik bir programlama dilidir. C dilinin tüm özelliklerini taşır. Bu özelliklere ek olarak güçlendirilmiş nesne yönetim özelliği bulunur. Bilgisayar ve bilişim dünyasının en çok kullanılan dillerinden biridir.

Yazılım ve veritabanı alanında uzmanlaşarak bilgisayar programlama konusunda kariyer hedefleyen orta düzey bilgisayar bilgisine ve temel düzeyde İngilizce bilgisine sahip herkes bu kursa katılabilir.

Eğitimi Konuları

Giriş
Nesneye dayalı programlama mantığı
Neden ihtiyaç var
Sınıfların yeniden kullanılabilir olma özelliği
C++'a Genel Bakış
Yeni Derleme Direktifleri
Konsol I/O
Operatorler
Standart Kütüphaneler
Veri Kontrol Yetenekleri
Data Yönetimi
Yeni Tanımlama Özellikleri
İlk Değerler ve Atama
Emum Tipleri
Bool Tipi
Sabit Saklama
Sabit depolama Alanına Pointer
Sabit Pointerler
Referanslar
Sabit Referans Parametreleri
Volatile Veri
Global Veri
Fonksiyonlar
Fonksiyon Prototipleri ve Tip Kontrol Etme
Varsayılan Fonksiyon Veri Tipleri
Fonksiyon Overloading
Fonksiyon Overloadingproblemleri
İSim Çözümlemesi
Promotion'lar ve Dönüştürmeler
Value olarak Çağırma
Reference Deklere Etmek
Referans Olarak Çağırmak ve Referans Deklere Etmek
Fonksiyonlardan Fonksiyon Değer Döndürmek
Sabit Parametre Tipleri
Varsayılan İlkdeğerlerle Conversion of Parameters Using Default Initializers
Varsayılan Parametreler Sağlamak
İnline Fonksiyonlar
Objeler Yaratmak ve Kullanmak
Otomatik Objeler yaratmak
Dinamik Objeler yaratmak
Obje Metodlarını Çağırmak
Yapıcılar
Üye Sabitlerin İlkdeğerlerini Atamak
Liste Sentaksıyla İlkdeğerler
Yapıcı Fonksiyonlarda Kaynak Tahsisi
Yıkıcılar
Blok ve Fonksiyon Kapsam
Dosya ve Global Kapsam
Class Kapsam
Kapsam Çözümleme Operatörü ::
Objeleri Arguman Olarak kullanma
Fonksiyonlardan Obje Döndürmek
Sabit Metodlar
Önlemeli İlişkiler
Dinamik Bellek Yönetimi
Dinamik Bellek Tahisisinin Avantajı
Static, Otomatik ve Heap Bellek
Bellek Tahsisini New ve Delete İle Doldurup Boşaltmak
Bellek Tahsis hatalarını Kontrol Etmek
Obje Yaratmayı Kontrol Etmek
Obje Kopyalama ve Kopya Yapıcılar
Otomatik Kopya Yapıcılar
Dönüştürme(Conversion) Yapıcıları
Miras Alma
Miras Alma ve Tekrar Kullanma
Obje Yaratıp Kullanmak mı? Miras Almak mı?
Miras Alma: Merkezde Kod Yapısı
Miras Alma: Bakım ve Revizyon
Public, Private ve Protected Üyeler
Türetilmş Class'ların davranışlarını Yeniden Tanımlamak.
Genişletilebilir Yazılım Sistemleri Tasarlamak
Public Miras Alma Sentaksı
Yaygın Pointer'lerin Kullanımı
Yapıcılar ve Başlatma
Miras Alınan Kopya Yapıcılar
Yıkıcılar ve Miras Alma
Public, Protected, Private Miras Alma
Stream İşleme I/O
Stream'ler ve iostream Kütüphanesi
Built-in Stream Objeleri
Stream İşleyicileri
Stream Fonksiyonları
Giriş Çıkış Operatörleri
Karakter Girdi
String Stream'ler
Formatlanmış I/O
Dosya Stream I/O
Stream Operator'leri Overload etmek
Kalıcı Objeler
Obje Kavramının Tanımı
Obje Programlama Paradigması
Object-Orientated Programlama Tanımlamaları
Bilgi Saklama ve Encapsulation
Interface ve Kod'un Ayrılması
Class'lar ve Class Örnekleri(Instances)
Overloaded Objeler ve Polymorphism
Şablonlar
Şablon Class'ların Amacı
Şabonlar'da Sabitler
Şablonlar ve Miras Alma
Konteyner Class'lar
Kütüphanelerin Kullanımı
C++'da Stringler
Karakter Stringler
String Class'ı
String Operatörleri
String Class'ının Üye Fonksiyonları
Exceptionlar
Exception Tipleri
Exception'lara Tuzak Kurmak ve Yakalamak
Exception Tetiklemek
Bellek Tahsis Hatalarını İşlemek
C++ Program Yapısı
C++ Kaynak Dosyalarını Organize Etmek
C ve C++ Projelerini Entegre Etmek
C++'da C Kullanmak
C++ Projelerinde Güvenilirlilik
Fonksiyon Prototipleri
Strong Tip Kontrolü
Sabit Tipler
C++ Erişim Kontrol Teknikleri
C++'da Polymorfizm
Polymorphism Tanımı
Overridden Fonksiyonların Çağrılması
Yukarıya Dönüşüm(Upcasting)
Overridden Fonksiyonlara Erişim
Virtual Fonksiyonlar ve Dinamik Bağlama
Virtual Yıkıcılar
Abstract Base Class'lar ve Pure Virtual Fonksiyonlar
Çoklu Miras Alma
Çoklu Ana Class'tan Türetme
Ana Class Belirsizliği
Virtual Miras Alma
Virtual Ana Classlar
Virtual Ana Class Bilgisi
Class'ları Tanımlamak ve Deklere Etmek
Class Component'leri
Class Yapısı
Class Deklere Etme Sentaksı
Üye Veri
Gömülmüş Operasyonlar
Yapıcılar ve Başlatma
Başlatma mı? Atama mı?
Class Tip Üyeleri
Üye Fonksiyonlar ve Erişim
İnline Üye Fonksiyonlar
Friend Fonksiyonlar
Static Üyeler
Friend Class'a Access
Operator Overloade Etmek
Overloading Yapmanın Avantaj ve Dezvavantajları
Üye Operator Sentaks ve Örnekleri
Class Atama operatörleri
Class Eşitlik Operatörü
Üye Olmayan Operatör Overloading
Üye ve Üye Olmayan Operatör Fonksiyonlar
Operator ÖncelikDereceleri
this Pointer'i
Atama Operatörünü Overload etmek
Overloading Uyarıları
STL Kütüphanesi
STL Konteynır'ı
Konteynır Class'larında Kullanılan Parametreler
Vector Class'ı
STL Algoritmaları
Kütüphane Kullanımı
Örnek Uygulama

Eğitim sonunda "Microsoft C++ Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Microsoft C++ için Önerilen Benzer Eğitimler : Yazılım Uzmanlığı(.Net)

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.