Kendi dünyanızı kodlayın.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Microsoft Word Eğitimi

Düzenli bir yapıyla bir arada tutulan veri(bilgi) topluluğuna veritabanı (database) denir. Günlük yaşamda bankacılık, finans, muhasebe, inşaat, turizm gibi birçok işlerde veritabanı denen olgu sözkonusudur.Böyle durumlarda veriler RDBMS adı verilen (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) sistemde saklanır ve buradan yönetilir. SQL Server dünyada en yaygın kullanılan RDBMS'dir. Bu ürün ile veritabanının yaratılması, yönetilmesi, veriler üzerinde işlem yapılması sağlanır.

Eğitim Konuları

Veritabanı nedir?
Veritabanı tasarımı, isimlendirme, veri tipleri
Yönetim ve sorgulama araçlarının kullanılması, SQL Server 2008' de Management Studio
SQL dili, deyim tipleri, deyimlerin işletilmesi
Tabloların, indekslerin, görünümlerin (Views), saklı yordamların (Stored Procedures)
Tetiklerin (Triggers), kullanıcı tanımlı fonksiyonların yaratılması, yönetimi
Tablolar arasında ilişkilerin (relations)oluşturulması
Verinin girilmesi (INSERT), silinmesi (DELETE) ve güncellenmesi (UPDATE)
SELECT komutuyla verinin sorgulanması, filtrelenmesi, gruplanması ve özetlenmesi
Birleştirme(Aggregate) fonksiyonları, WHERE, HAVING, GROUP BY vs kullanımı
Birden fazla tabloyla işlemler (JOIN)
Alt sorgular
Scriptlerin oluşturulması
Güvenlik ve yetkilendirme
Indeksleme ve indeks optimizasyonu
XML kullanımı
.Net de SQL Server kullanılarak veritabanı uygulaması gerçekleştirilmesi
SQL Server 2008'te .Net CLR ve Yönetilen Kod(Managed Code) kullanımı(Managed Stored Procedure, Function, Trigger, User-Defined Type)
Veritabanı ve log dosyalarının yönetimi, optimizasyonu
Veri kayıplarının önlenmesi, yedekleme tipleri ve stratejileri
Data transfer işlemleri, araçları, DTS ve BCP
Yönetimin otomasyonu, görevlerin ve alarmların yaratılması
Transaction kullanımı
Cursor kullanımı

Eğitim sonunda "Microsoft SQL Server Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Microsoft SQL Server için Önerilen Grup Eğitimi : Yazılım Uzmanlığı (.Net)

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.