Kendi dünyanızı kodlayın.

Netcad

Başaran bilişim akademisinde sektörde ihtiyaç duyulan profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanarak geliştir​ilen NET CAD 7.0 eğitiminde NETCAD'in CAD ve CBS özelliklerinin yanında Şehir Plancıları ve Harita Mühendisleri için geliştirilmiş iki özel modülü olan PLANET ve NETSURF modülleri de verilmektedir.

İÇERİK

 • Tabaka Yapısı
 • Çizgi Tipleri
 • Fontlar
 • Genel Özellikler
 • Edit Menüsü
 • Sorgulama
 • Raster Menüsü
 • Plot İşlemleri

1.Planet Ve Netsurf Modülü

 • İmar Planı Çizimi ve Uygulama Örnekleri
 • Arazi Modeli Oluşturma ve Topoğrafik Analizler (Eğim, Eşyükselti, Güneşlenme, Kot)

2. Planet Ve Netsurf Modülü:İmar Planı Çizimi ve Uygulama Örnekleri

 • Arazi Modeli Oluşturma ve Topoğrafik Analizler (Eğim, Eşyükselti, Güneşlenme, Kot)

3.Veritabanı Oluşturma Ve GIS Uygulamaları:

 • Sayısallaştırma
 • Bağlantı Yöneticisi
 • Tematik Harita Üretimidir.
© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.