Kendi dünyanızı kodlayın.

Python

Python Eğitimi

Başaran Bilişim Akademisi Antalya Python Eğitimi

Python, basit sözdizimi, girintilere dayalı yapısı bulunan bir dildir. Kodlama yapan kişinin kolayca adapte olabileceği bir dildir.Nesne yönelimli, modüler, etkileşimli ve yorumlanabilir olasmı en belirgin özelliklerindendir.

Eğitim Konuları

 • Temel Programlama ve Pyhton'a giriş
 • Python tanıtım ve python temelleri
 • Python için yazılım geliştirme ortamları
 • İlk program
 • Değişkenler
 • Koleksiyonlar ( collections )
 • İleri seviye data tipleri
 • Koşullar
 • if, if-else ve switch yapıları
 • döngüler
 • for-while döngüleri
 • Mantıksal ifadeler ve operatorler
 • Kullanıcı ile etkileşim. Kullanıcıdan bilgi alma.
 • Örnek Uygulamalar
 • Moduler programlama
 • Fonksiyonlar
 • Nesneye yönelik programlama
 • Python ile obje kullanımları
 • String Yönetimi
 • Örnek Uygulamalar
 • Listeler ( lists )
 • Sözlükler ( dictionaries )
 • Tuple ‘lar
 • Dosya yönetimleri ( file handling )
 • Hata yakalama ( Exception )
 • Rekürsif Yapılar
 • Düzenli İfadeler ( regex – regular expressions )
 • Debug
 • Threadler
 • Örnek Uygulamalar
 • Geliştirme Ortamları
 • Python ve XML
 • Data ve sistem yönetimi için python
 • Web için python
 • Python ile ileri kullanımlar
 • Python & QT GUI
 • Wxpython
 • Python Zope & Plone

Eğitim sonunda "Python Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Python için Önerilen Benzer Eğitimler : Yazılım Uzmanlığı(.Net) / Yazılım Uzmanlığı(Java-Android)

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.