Kendi dünyanızı kodlayın.

sap2000

sap2000 Eğitimi

Başaran Bilişim Akaedmisi Antalya sap2000 Eğitimi

Entegre edilmiş yapısal analiz ve dizayn programıdır. Köprüler, endüstriyel yapılar, transmisyon kuleleri, kablo yapıları, makine temelleri, spor sahaları ve benzeri rekreasyon alanlarının statik çözümlemesini yapar. Çok taşıyıcı sistemlerin çözümlemesine kolaylık sağlar. Sistemleri çözümlerken sonlu elemanlar methodunu kullanır.

Eğitim Konuları

 • sap2000'e Giriş
 • Global ve Lokal Eksenler
 • Yapı Modelleme
 • Yapı Analizleri
 • Sistem Modelini Oluşturma
 • Yük ve Yük Kombinasyonunu Tanımlamala
 • Malzeme Özelliklerinin Tanıtma
 • Kesit Özelliklerinin Tanıtma
 • Kesit Atamaları
 • Yük Şekilleri ve Yük Atama
 • Çubuk ve Kabuk Elemanlar
 • Proje Uygulamaları
 • Grid Çizgileri ile Çalışma
 • Yüklerin Tanıtma
 • Analiz Çözümleri
 • Analiz Sonuçlarını İncelenme
 • 2D Yapı Modelleme
 • 2D Betonarme ve Çelik Yapılar
 • Değişken Kesitli Köprüler ve Kirişleri
 • 2D Perde Modelleme/Özel Rijitlik Tanımlama
 • 2D Dinamik Analiz (Deprem Hesaplama)
 • 3D Yapı Analizine Giriş
 • 3D Uzay Çelik Sistemler
 • 3D Betonarme Uzay Çerçeveler
 • Çok Katlı Betonarme Yapılar
 • Deprem Yönetmeliği ve sap2000 Uygulamaları
 • Ayrıntılı Dinamik Analiz
 • Aks Analizleri
 • Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi
 • Spektral Analiz
 • Analiz Metotları Parametrelerinin Açıklanması
 • SAP 2000 ile Eşdeğer Deprem Yükü ile Analiz
 • SAP 2000 ile Spektral Analiz
 • Boyutlandırma
 • Proje Uygulama

Eğitim sonunda "sap2000 Sertifikası" verilir.

Sertifikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not : sap2000 için Önerilen Grup Eğitimi : İnşaat Pro Paketi

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.