Kendi dünyanızı kodlayın.

SAP BASIS Danışmanlığı Eğitimleri (SAP Basis Consultant Trainings)

SAP BASIS CONSULTANT

Başaran Akademi Antalya SAP BC (Basis NetWeaver-Core Technology) Eğitimi

SAP Basis; Erp sistemi olan SAP sistemlerindeki teknik mimarlığın yöneticisidir. Bilgisayar dünyasında sap sistemi yöneticisidir. Sistem yapılandırması ve sorunların çözümü bakımı yedeklenmesi konularında sorumlu kişidir. Yedekleme işlemleri geri dönümleri veri kurtarma gibi görevlerin ana sorumlusudur.

SAP sistemi için diğer modülcülerin ihtiyacı olan teknik destekleri de vermektedirler. sistem hatalarına bakılması ve bir programın verdiği hatanın server bazındaki loglarına bakılması gibi birçok teknik senaryo sayabiliriz. Sap sisteminin sürekli ayakta çalışır bir durumda hayatını idame ettirmesi için bir basis gözetimine tutulması ana şarttır.

İÇERİK:

TADM10

Büyük Resim

 • SAP Ürün Ailesi
 • SAP NetWeaver'ın Anahtar Özellikleri
 • SAP'nin Ürün Destek Stratejisi

Gezinme

 • SAP Sistemlerinde Gezinme
 • SAP GUI'de İleri Gezinme Teknikleri
 • Yardım seçeneklerinin uygulanması ve kullanıcı arayüzünün kişiselleştirilmesi

Sistemin Çekirdeği

 • SAP NetWeaver AS sistem Mimarisinin İncelenmesi
 • AS ABAP Talep İşleme (Request Processing)
 • AS ABAP İşlemsel İşleme (Transactional Processing)
 • 7.30 EHP1 için AS Java Çalışma Mantığı

SAP Başlatma ve Durdurma Prosedürü

 • Bir SAP Sisteminin Başlatma Sürecinin Açıklanması
 • Bir SAP NetWeaver AS ABAP için Genel Başlatma Sürecinin Açıklanması
 • SAP Sistemlerinin Başlatılması ve Durdurulması
 • Başarısız Bir Sistem Başlatmanın Ardından AS ABAP Loglarının Analizi
 • Sistem Ne Zaman Kapatılmalı
 • Bir SAP NetWeaver AS Java'nın Başlatılması ve Durdurulması
 • Başlatma ve Durdurma Araçları
 • Java Startup ve Control Framework'ün işletilmesi
 • SAP NetWeaver AS Java'nın Başlatma ve Durdurma Loglarının Analizi

SAP Sistem Konfigürasyonu – AS ABAP

 • Sistem Profil Parametreleri
 • Profil Parametrelerinin Ayarlanması
 • Çalıştırma Modlarının (Operating Modes) Ayarlanması

Temel Konfigürasyon – AS JAVA

 • Yönetimsel Araçlar
 • Config Tool ile AS Java Temel Ayarları
 • SAP NetWeaver Administrator ile AS Java'nın Ayarlanması
 • Merkezi Hizmetlerin Özelliklerinin Bakımı

SAP Sistemlerinde Yazılım Geliştirme

 • SAP ABAP Sisteminin Veri Yapısı
 • ABAP Ortamında Yazılım Lojistiği
 • En önemli ABAP Workbench Araçları
 • ABAP'da Program Geliştirme
 • SAP NetWeaver Geliştirme Altyapısı

Tarayıcı Tabanlı Kullanıcı Arayüzleri İçin Teknoloji Bileşenleri

 • SAP Sistemlerine Web'den Erişim
 • Internet Communication Manager'ın(ICM) Ayarlanması
 • Internet Communication Framework'ün (ICF) kullanımı
 • SAP Web Dispatcher'ın kullanımı

Kullanıcı Yönetiminin Temelleri – AS ABAP

 • Kullanıcı ve Kullanıcı Grupları Oluşturma
 • Yetki Rollerinin Bakımı
 • Oturum Açma Parametreleri ve Kullanıcı Bilgilerinin Bakımı
 • Gelişmiş Kullanıcı Yönetimi Araçları

Kullanıcı ve Yetki Yönetimi – AS JAVA

 • Kullanıcı Yönetim Motorunun (UME) konfigürasyonu
 • Kullanıcı ve Grupların Yönetimi
 • Java Yetki Yönetimi
 • Özel Nesne Yetkilendirmesi
 • AS Java Oturum Açma Yöntemleri

İletişim ve Entegrasyon Teknolojileri

 • Uzaktan İşlev Çağrıları (RFC) ve BAPI'ler
 • Sistemlerarası İş Süreçlerinin ilişkilendirilmesi
 • Web Servislerinin Temelleri
 • RFC Bağlantıları
 • RFC Kullanımı ve Çeşitlerinin Örneklendirmesi
 • Uzak Bağlantı Kurma

Sistem İzleme ve Sorun Giderme

 • İzleme Araçları
 • SAP Sistemlerini İzleme
 • SAP Solution Manager ile Sistem İzleme
 • İz ve Protokollerden Yararlanma
 • Bir Sorun Giderme Prosedürü Geliştirme

İzleme - AS Java

 • Merkezi Denetim Sistemine Bağlanma (CMS)
 • Kullanılabilirlik İzlemesinin Ayarlanması
 • Log Görüntüleyicisinin Kullanımı ve Log Ayarları
 • SAP Solution Manager ile İzleme

Yazılım Bileşenlerinin Yönetimi (Software Lifecycle Management)

 • Uygulama Bileşenlerinin Yönetimi
 • SAP Sistemlerinin Kurulumu
 • SAP Sistemlerinin Bakımı

TADM12

SAP Sistemlerine Genel Bakış ve Sistem Mimarisi

 • SAP Sistemlerine Genel Bakış
 • SAP Sistemlerinin Teknik Mimarisi
 • Kuruluma Hazırlık
 • SAPinst
 • Kurulum İçin Genel Hazırlık
 • Windows'ta Kurulum İçin Hazırlık
 • UNIX'te Kurulum İçin Hazırlık

SAP Solution Manager Kurulumu

 • Ek Uygulama Sunucusu Kurulumu

Kurulum Planlama

 • Kurulum Planlama

SAP ECC'nin (AS ABAP) Kurulumu

 • SAP ECC Kurulumu

SAP XSS'in (AS Java) Kurulumu

 • SAP XSS Kurulumu
 • Ek Java Bileşenlerinin Kurulumu

Kurulum Sonrası Yapılması Gerekenler

 • Kurulum Sonrası Yapılması Gerekenler
 • SAP ERP için SAP Enhancement Package 6'nın Kurulumu
 • SAP Sistemlerinin Yamalanması
 • SAP Lisansı, Çevrimiçi Dökümantasyon, Uzak SAP OSS Bağlantısı Kurulumları
 • AS ABAP Tabanlı SAP Sisteminin İlk Ayarları
 • AS Java Tabanlı SAP Sisteminin ilk Ayarları
 • SAP Gateway kurulumu

SAP GUI'nin Kurulumu

 • Windows için SAP GUI ve Java için SAP GUI Kurulumu
 • SAP GUI Kurulum Sunucusu

SAP Sistemlerinin Yamanması

 • SAP Notları ve SAP Destek Paketlerinin Uygulanması
 • Yazılım Bakımına Hazırlık
 • Destek Paketi Yöneticisi (SPAM) ile Yazılım Yükseltme Yöneticisinin (SAINT) kullanımı
 • SAP Destek Paketlerinin Uygulanması
 • SAP Geliştirme Paketi Kavramı ve Mimarisi

Çıktı Yönetimi

 • AS ABAP'ta Yazıcı Ayarları
 • Kuyruk Taleplerinin Yönetimi
 • Printing Assistant for Landscapes

Arkaplan Görevleri

 • Arkaplan İşlemlerinin Temellerini Öğrenmek
 • Zaman Tabanlı İşlerin Tanımlanması
 • Olay Tabanlı İşlerin Tanımlanması
 • Gelişmiş Arkaplan İşlemleri
 • Redwood'un SAP Central Process Scheduling Aracı ile İş Tanımlanması
 • SAP Solution Manager'da Çalışma Merkezi Kavramı

Gelişmiş Sistem Ayarları

 • AS ABAP'ta Web Servisleri Yönetimi
 • SAPconnect ile İletişim Kurulması
 • SMTP ile İletişim Kurulması
 • SAP NetWeaver Gateway'in Tanıtılması

SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşınması

 • SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşıma Altyapısı
 • Üstbirim Kavramı
 • Sistem ve Üstbirim Değişiklik Ayarları

SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşıma Altyapısı

 • Transport Management System'in (TMS) kurulması
 • Genişletilmiş Taşıma Kontrolü

Taşıma Taleplerinin (Transport Request) Oluşturulması ve Dışa Aktarımı

 • Uyarlama ve Uyarlama Projeleri
 • Uyarlama Talepleri
 • Uyarlama Prosedürü
 • Geliştirme Talepleri
 • Müşteri Tarafı Geliştirmeleri
 • SAP Nesnelerinin Değiştirilmesi

Taşıma Taleplerinin İçe Aktarımı

 • Taşıma Süreci
 • TMS Kullanarak İçe Aktarım
 • QA Onay Prosedürü ve Taşıma Önerileri
 • İçe Aktarım Süreci
 • İzleme Araçları
 • Taşıma Dizininin Temizlenmesi

Geliştirilmiş Değişiklik ve Taşıma Sistemi (CTS+)

 • Değişiklik ve Taşıma Sistemi'nin Ayarlanması
 • ABAP-dışı Nesneler
 • ABAP-dışı Nesneler için Aktarım

Üstbirim Araçları

 • Üstbirim Kopyalama ve Üstbirim Taşıma Araçları
 • Üstbirim Karşılaştırma ve Bakım Araçları

İleri Kullanıcı Yönetimi

 • Merkezi Kullanıcı Yönetimi (CUA) Kurulumu
 • Dizin Hizmetlerinin Kullanımı
 • SAP BO GRC ile Çalışma
 • Kimlik Yönetiminin (Identity Management) Kullanımı
© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.