Kendi dünyanızı kodlayın.

İnşaat Pro

İNŞAAT PRO:

Başaran Akademi Antalya İnşaat Pro eğitim paketi, İnşaat alanda en çok kullanılan bilgisayar programlarını bir arada bulunduran eğitim paketidir. İnşaat Pro eğitim paketi Autodesk AutoCAD, SAP2000, Sta4CAD, MS Project programlarını kapsar.

İnşaat Pro Eğitim Süresi : 130 Saat

İnşaat Pro Eğitim Programı Detayları

60 SAAT

Autodesk AutoCAD ile

Teknik Çizim 2D ve 3D

Teknik Çizim Bilgisi / Proje Okuma Yöntemleri

AutoCAD'e Giriş, Arayüz ve Çizim Araçları

2D Objelerin Çizimi ve Düzenlenmesi

Katmanlar

Kalıp Objeler

Görselleştirme Seçenekleri

3D Arayüz Tanıtımı

3D Objelerin Teknik Modellenmesi

3D Objelerin Düzenlenmesi

Mesh Modelleme

Malzemeler

Işıklar

Render

24 SAAT

SAP2000

Sap2000'e Giriş

Global ve Lokal Eksenler

Yapı Modelleme

Yapı Analizleri

Sistem Modelini Oluşturma

Yük ve Yük Kombinasyonunu Tanımlamala

Malzeme Özelliklerinin Tanıtma

Kesit Özelliklerinin Tanıtma

Kesit Atamaları

Yük Şekilleri ve Yük Atama

Çubuk ve Kabuk Elemanlar

Proje Uygulamaları

Grid Çizgileri ile Çalışma

Yüklerin Tanıtma

Analiz Çözümleri

Analiz Sonuçlarını İncelenme

2D Yapı Modelleme

2D Betonarme ve Çelik Yapılar

Değişken Kesitli Köprüler ve Kirişleri

2D Perde Modelleme/Özel Rijitlik Tanımlama

2D Dinamik Analiz (Deprem Hesaplama)

3D Yapı Analizine Giriş

3D Uzay Çelik Sistemler

3D Betonarme Uzay Çerçeveler

Çok Katlı Betonarme Yapılar

Deprem Yönetmeliği ve sap2000 Uygulamaları

Ayrıntılı Dinamik Analiz

Aks Analizleri

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

Spektral Analiz

Analiz Metotları Parametrelerinin Açıklanması

SAP 2000 ile Eşdeğer Deprem Yükü ile Analiz

SAP 2000 ile Spektral Analiz

Boyutlandırma

Proje Uygulama

24 SAAT

Sta4 CAD

Sta4CAD'e Giriş

Döşeme Yüklerini Kirişlere Dağıtma

Döşeme Yüklerini Kolonlara Dağıtma

Yapı Yük Kombinasyonları

Yatay Yük Kombinasyonları

Maksimum Tesirleri Bulma

Kirişlerin Ankastre Değerlerini Bulma

Panel Elemanlar

Modal Analiz

Kiriş Maksimum Değerlerini Bulma

Yapı Temel Modelleme

Perdeleri Düzenlenme

Deprem Bölgesinde Perdeleri Modelleme

Kolon ve Kiriş Birleşim Noktalarındaki Rijitlikler

Deprem Hesaplama (Çok Katlı Betonarme Yapılar)

22 SAAT

MS Project

Bir Proje Yaratma

Proje Görevleriyle Çalışma

Kaynaklarla Çalışma

Project Görüntülerini Anlama ve Değiştirme

Pert Chart'ı Kullanma

Projenizi Güzelleştirme

Görevleri ve Kaynakları Sıralama ve Bulma

Görüntü, Filtre ve Tablolarla Çalışma

Listeniz ve Kaynaklarınızla Çalışma

Maliyetleri Yönetme

İlerlemenin Takibi

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.