Kendi dünyanızı kodlayın.

Eğitim Programı Detayları

Yazılım Uzmanlığı (.Net) Eğitim Programı Detayları | Başaran Bilişim Akademisi Antalya​

Eğitim Süresi : 240 Saat

Ön Koşul : Teknik İngilizce

Ders Süresi Ders Adı Konular Sınav
100 SAAT Introduction To Programming
 • Microsoft Visual Studio 2013 Interface
 • Algorithm
 • .NET
 • Variables and Data Types
 • Errors and Error Handling
 • Decision Structures and Operators
 • Loop
 • Array
 • Methods
 • String, Math, DateTime Methods
 • Object Oriented Programming
 • Programming in C#
Exam 70-483
Programming in C#
40 SAAT Database Programming
 • Introduction to Database
 • Designing a Database and Normalization
 • Introduction to SQL Server 2014 and its Toolset
 • Working with Data Types
 • Designing and Implementing Tables
 • Ensuring Data Integrity through Constraints
 • Implementing Table Structures in SQL Server 2014
 • Designing and Implementing Views
 • Designing and Implementing Stored Procedures
 • Designing and Implementing User-Defined Functions
 • Creating Highly Concurrent SQL Server 2014 Applications
 • Handling Errors in T-SQL Code
 • ADO.NET
 • Querying and Manipulating Data Using Entity Framework
Exam 70-461
Querying Microsoft SQL Server 2012
20 SAAT Web Programming - Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3
 • Overview of HTML and CSS
 • Creating and Styling HTML5 Pages
 • Introduction to JavaScript
 • Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
 • Communicating with a Remote Data Source
 • Styling HTML5 by Using CSS3
 • Creating Objects and Methods by Using JavaScript
 • Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
 • Implementing an Adaptive User Interface
 • Creating Advanced Graphics
 • Animating the User Interface
 • Creating a Web Worker Process
Exam 70-480
Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3
40 SAAT Web Programming - Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
 • Develop MVC Models
 • Develop MVC Controllers
 • Develop MVC Views
 • Optimize the Design of a Web Application for Discoverability by Search Engines
 • Write Server-side Code for Web Forms
 • Optimize Data Management for Web Forms
 • Ensure Quality by Debugging, Unit Testing and Refactoring
 • Secure a Web application
 • Apply Master Pages and CSS for a Consistent Application UI
 • Develop Client-side Scripts and Services for a Responsive, Rich and Interactive UI
 • Implement Advanced AJAX in a Web Application
 • Deploy a Web Application
Exam 70-486
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
40 SAAT Mobile Programming
 • Overview of Service and Cloud Technologies
 • Creating and Consuming ASP.NET Web API Services
 • Extending and Securing ASP.NET Web API Services
 • Creating WCF Services
 • Designing and Extending WCF Services
 • Implementing Security in WCF Services
 • Windows Azure Service Bus
 • Hosting Services
 • Deploying Services
 • Windows Azure Storage
 • Windows Phone 8 Development
 • Mobile Controls and Layouts
 • Push Notification
Exam 70-487
Developing Windows Azure and Web Services

Bitirme Projesi
240 saatlik eğitimin sonunda yer alan bitirme projesi ile içerikteki tüm konuların pekiştirilmesi sağlanır. Aynı zamanda tüm içeriğin uygulanmasını gerektiren üst düzey bir gerçek hayat senaryosunu olan bu proje sayesinde sektöre hazır hale gelmeniz hedeflenir.

© 2019, Başaran Bilişim Akademisi. Tüm Hakları Saklıdır.